Letselschade door een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval of een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens uw werk. Een werkgever is al snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval en is hier in de meeste gevallen ook voor verzekerd.

Aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval Als uw werkgever niet de juiste maatregelen heeft genomen tegen de gevaren, die bekend waren op het moment van het arbeidsongeval, dan dient hij uw schade te vergoeden. De voorwaarde hierbij is dat u deze schade niet had geleden, als uw werkgever wel de juiste maatregelen had getroffen.

Uw werkgever komt alleen onder de aansprakelijkheid uit, wanneer hij kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om het bedrijfsongeval te voorkomen, of wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van u als werknemer. Niet alleen het geven van instructies ter voorkoming van arbeidsongevallen is voldoende. Uw werkgever zal er ook op moeten toezien, dat deze instructies worden nageleefd. Hiervoor ligt de bewijslast bij uw werkgever. De aansprakelijkheid van de werkgever is geregeld in de artikelen 7:658 Burgerlijk Wetboek en 7:611 Burgerlijk Wetboek.

Bel mij terug

Vul dit formulier in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.


Waardering van cliƫnten

,,Dit is inderdaad super goed nieuws! Ben u zeer dankbaar dat u mij altijd goed heeft bijgestaan. Ik wens u en uw team nog veel succes.''
de heer El Bakkali - 31 Aug 2015


Gratis advies

Heeft u gratis advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.